Investeringsfokus

Vår investeringsfilosofi

Vi förvärvar företag, helt eller delvis, där vi ser en möjlighet att bygga vidare på den verksamhet som redan finns och ta nästa steg i bolagets utveckling. Det kan till exempel bestå i att bredda produktutbudet, expandera på nya marknader eller effektivisera produktionen. Vår målsättning är att företaget ska utvecklas som ett stabilt växande bolag med god lönsamhet.

Vi investerar därför i företag som har en i grunden sund och väl fungerande affär, där vår kompetens kan tillföras den som redan finns i bolaget och därmed skapa bästa möjliga förutsättningar för bolagets fortsatta utveckling.

Vi fokuserar på utvecklingen av verksamheten, inte på ägarhorisonten. Vårt ägande är inte tidsbegränsat och vårt verksamhetsfokus är alltid långsiktigt.

Vårt investeringsfokus

Vi förvärvar små och mellanstora onoterade företag där hela eller en betydande del av ägandet är till salu. Det kan röra sig om en existerande ägare som vill sälja allt eller en del av sitt ägande, en företagsledning som vill köpa ut bolaget de driver, eller en nyemission för att tillföra bolaget extra kapital för expansion.

Vi är inte branschfokuserade men en investering förutsätter att vår kompetens är relevant för företagets fortsatta utveckling. Vi är intresserade av företag värda upp till SEK 300m.