Struktur

Vår struktur

Pamir är ett oberoende investmentbolag. Vi skräddarsyr varje affär med hänsyn till bolagets verksamhet och säljarnas individuella förutsättningar. Vi kan erbjuda en hög grad av flexibilitet för att den specifika affären ska bli så bra som möjligt för alla parter. Oftast köper vi samtliga aktier eller en majoritet av aktierna av tidigare ägare men vi kan även investera i en nyemission för att tillföra bolaget kapital. Vi har som mål att strukturera varje affär så enkelt som möjligt för att i största möjliga mån hålla fokus på verksamheten och dess utveckling.

Vår ägarhorisont

Vi fokuserar på utvecklingen av bolaget, inte på ägarhorisonten. Vårt ägande är inte tidsbegränsat och vårt operativa fokus är alltid långsiktigt. Hur länge vi äger kan dock vara en konsekvens av verksamhetens utveckling och eventuella överenskommelser med ledning och övriga ägare. Avkastning kan genereras genom såväl löpande utdelning som försäljning.