Vår bakgrund

Magnus Berglind

Magnus har mer än tjugo års erfarenhet från såväl operativt arbete som private equity. Magnus har bott och arbetat i USA under halva sin karriär. Magnus är ensam grundare, styrelseledamot och fd VD för eWork, ett nordiskt konsultföretag inom IT och teknik som sysselsätter över 5 000 konsulter med en årlig omsättning på SEK 6 000m, noterat på Nasdaq OMX i Stockholm. Magnus var tidigare partner på InnovationsKapital där han arbetade med fokus på investeringar inom ICT. Magnus har arbetat på McKinsey & Co i New York där han främst fokuserade på intäktstillväxt och lönsamhetsförbättringar för världsledande aktörer inom IT, telecom och media. Han har också arbetat som COO & CFO på mjukvarubolaget Mactive Group (FL, USA). Under den perioden ledde och genomförde Magnus en mycket framgångsrik turn-around av bolagets verksamheter i USA och Europa.

Rikard Brattberger

Rikard har mer än tjugo års erfarenhet av internationell företagsutveckling. Han har bred erfarenhet från många branscher med en specialisering inom tillverkande industri samt förnyelsebar energi. Rikard har ett brett nordiskt affärsnätverk för identifiering och utförande av affärer. Rikard har mångårig erfarenhet från aktivt ägarskap och värdeskapande i onoterade bolag. Rikard var under tolv år på Doughty Hanson & Co där han började 1999 och var ansvarig för nordiska private equity investeringar. Rikard ledde bland annat förvärv och internationell expansion av LM Glasfiber och Svendborg Brakes och dess sammanslagning till LM Windpower, en ledande global leverantör av blad och bromsar för vindturbiner. Tidigare arbetade Rikard på Arthur Andersen i Stockholm och London med fokus på Transaction Support och Corporate Finance.