Tillsammans är vi starkare.

Vi har idag ett flertal välskötta och lönsamma mjukvaruföretag i vår grupp. Alla med egna produkter och en hög grad av återkommande intäkter. Våra företag har sina egna ledningar som driver sin verksamhet på bästa möjliga sätt. Ledningarna drar ofta nytta av att ha kollegor i de andra företagen att utbyta erfarenheter och kunskap med. Över tiden bygger vi värden i både de enskilda företagen och i gruppen. Vi hör ihop, i ett sammanhang. Men varje bolag rår över sin egen verksamhet, fullt ut.

Digital School Systems

Digital School Systems (DSS) är en skandinavisk EdTech-grupp som erbjuder ett brett utbud av integrerade mjukvaru­produkter inom utbildnings­sektorn. Kunderna är friskolor och kommunala skolor i utbildningens alla stadier, från förskola till vuxen­utbildning.

DSS har sedan Pamirs investering vuxit med nästan 4x, huvud­sakligen organiskt men även genom förvärv. Från att ha varit ett enprodukts­bolag riktat mot friskolor, är DSS idag en EdTech-leverantör med ett brett erbjudande till hela utbildningsmarknaden.

Antirio

Antirio erbjuder marknadsledande systemlösningar för upphandling, beställning och inköpsanalys. Kunderna återfinns i både den offentliga och privata sektorn. I tjänsteutbudet ingår även upphandlings­bevakning och andra tjänster för anbudsgivare och leverantörer samt utbildning och konsulttjänster inom upphandling och inköp.

Tillsammans med Pamir har Antirio tagit fram och verkställt strategin att befästa en ledande position på marknaden, bredda sin adresserbara marknad och utveckla produkter mot nya kundsegment. Bolagets omsättning har vuxit med närmare +500%, huvudsakligen organiskt men även via förvärv.

Allevi

Allevi är verksamt inom molnbaserade systemstöd för omsorgssektorn i Sverige. Allevi tillhandahåller innovativa och användarvänliga moln­lösningar inom planerings- och uppföljningssystem för utförande av omsorgs­insatser.

Sedan förvärvet 2016 har bolaget vuxit med 3x genom etablering av ett starkt team, en breddning av produktportföljen och ett flertal förvärv, däribland Carefox (verksamhetsstöd för hemtjänst), Journal Digital (systemstöd inom individ- och familjeomsorg) och Råbe & Kobberstad (uppföljning inom missbrukarvården). Det har tagit bolaget från att ursprungligen vara en systemleverantör inom assistans till att nu vara en komplett leverantör inom samtliga omsorgssegment.

CtrlPrint

CtrlPrint är en SaaS-tjänst för produktion av finansiella rapporter samt elektronisk rapportering. Med CtrlPrint sparar kunderna mängder av tid och samarbetar effektivt med kollegor och specialister.

Genom en kraftig satsning på organisk tillväxt, inklusive en internationell expansion, samt utökning av produktportföljen har CtrlPrint vuxit med mer än +300% sedan Pamir investerade 2017.

2c8

2c8 är ett produktbolag som utvecklar och äger 2c8 Apps, ett verktyg för att modellera och utveckla verksamhetsprocesser och skapa ledningssystem.

Tillsammans med Pamir har bolagets ledning arbetat fram en strategi med huvudfokus på kommersiell expansion, nya försäljnings­kanaler, utbyggd försäljnings­organisation och förbättrad affärsmodell. Som ett resultat av detta har bolaget vuxit med närmare 50% de första åren som del av Pamir-gruppen.

PC Schematic

PC Schematic är Danmarks ledande leverantör av CAD-mjukvara för automation och elektriska installationer. Produktportföljen inkluderar såväl system för elektrisk dokumentation som mjukvara för hantering av kablar och kabeldragning i byggprojekt. Bolagets produkter säljs över hela världen och möjliggör kontinuitet då allt ifrån design och produktion till underhåll och reparation kan göras med hjälp av samma produkt.

PC Schematic förvärvades i april 2023. Målsättningen är att tillsammans med Pamir accelerera tillväxttakten, primärt genom ett mer systematiskt säljarbete och fortsatt utlandsexpansion.

Royal Streaming

Royal Streaming tillhandahåller en helhetslösning för musik i kommersiella utrymmen som butiker, hotell och restauranger. Genom sin mjukvara erbjuder bolaget sina kunder varumärkesanpassad musik och sköter allt från streaming till hantering av rättigheter. En komplett lösning för alla butiker i en stor internationell kedja eller för ett enskilt hotell.

Pamir förvärvade Royal Streaming i juni 2023. Tillsammans med bolagets grundare och VD, Gustav Nordlindh, arbetar vi nu för att bygga en mycket större, internationell leverantör av skräddarsydda musiktjänster.

Vad säger
företagen
om oss?

Vi har gjort den här resan ett antal gånger vid det här laget och vet att det fungerar. Här kommer några röster från företag vi köpt och deras syn på vårt arbete. Deras omdömen är vår största belöning.

Christian Ljunge, Allevi

Det är helt enkelt häftigt!

Allevi-gruppen består av en rad bolag och produkter som ägnar sig åt utveckling av systemstöd för utförarsektorn inom vård och omsorg. Eller snarare att ge tid för mänskliga kontakter och vård istället för administration.

VD för Allevi-gruppen heter Christian Ljunge. Christian har sedan tidigare sin bakgrund i omsorgssektorn och med hans kompetens i Pamir-gruppen har vi tillsammans verkligen byggt upp en fin verksamhet.

Bolaget har gått från en mjukvara inom assistans till en komplett leverantör inom omsorg och mångdubblats i storlek med stark lönsamhet.

Som en del av Pamir får jag sätta agendan med stöd av deras kompetens och kapital. Det är helt enkelt häftigt! Pamir vill seriöst bygga bra bolag på lång sikt.”

Christian berättar vidare hur bra det känns att jobba med långsiktiga ägare. Pamir-gruppen är också öppen för förslag om att skala upp verksamheten om han hittar bolag som kan förstärka affären. Det är en stor fördel att vara en del av Pamir-gruppen men fortfarande känna sig som en entreprenör.

Jonas Karlsson, CtrlPrint

+ 300%!!!

Jonas Karlsson är VD och en av grundarna till CtrlPrint. Ett bolag som tagit fram en tjänst för att effektivisera framtagning av ekonomiska rapporter.

2017 hade bolaget fem delägare varav tre som ville hoppa av. De som ville driva företaget vidare behövde nya kompetenta partners och en nystart. Man sökte en tillväxtpartner.

Genom det egna nätverket från studietiden fick Jonas Karlsson höra talas om Pamir och kontakten togs. Pamirs idé var precis densamma som Jonas själv hade – att bygga ett bra bolag!

Försäljningsprocessen till Pamir var lärorik och när den var klar hade vi etablerat en gemensam plan för bolaget”, berättar Jonas Karlsson.

Det har nu gått en tid sedan Pamir klev ombord hos CtrlPrint och Jonas är oerhört nöjd med sitt val av partner. Bolaget har etablerats i ett flertal länder och mångdubblat sin omsättning. Resan fortsätter…

Jane Larsson, 2c8

Jag har sänkt mig med två

JanE Larsson var VD och huvudägare i 2c8. Företaget levererar en mjukvara för kartläggning av verksamheter av alla slag. Framgångsrikt är något av en underdrift då man har 1200 kunder i 30 länder!

JanE uppvaktades i åratal av köpare men blev riktigt intresserad först när Pamir dök upp och ville köpa en majoritet i bolaget. Det passade JanE perfekt då han fortfarande ville äga en del och dessutom jobba vidare som VD.

Pamir verkade kompetenta direkt. De hade inga dolda agendor utan körde med raka rör och parterna kunde ganska snabbt enas om affärens utformning. Det blev ett naturligt nästa steg för företaget.

I mars 2020 beslutade vi att köra och affären genomfördes i juni samma år. Under 2021 kände jag att allt flöt bra och det var dags även för mig att ta nästa steg och i juni 2022 anställdes en ny VD. Nu sitter jag i styrelsen och jobbar på att sänka mitt golf-hcp.”

Ett samtal – sen börjar resan

Om ditt företag är ett sådant vi letar efter och om vi är framtidspartnern du skulle vilja veta mer om så börjar resan här.