Alla vinner!

Vi är intresserade av små och mellan­stora mjuk­varu­företag där vi, som oberoende investment­bolag, kan göra skillnad och bygga långsiktigt starka och växande företag.

Genom att förvärva ett bra företag som vi kan förädla och utveckla gör vi en bra affär för alla inblandade.

Företag vi köper

Ditt företag är ditt monument

Du har byggt upp en bra verksamhet och förtjänar äran och ersättningen för ditt arbete och din skicklighet. Men det är också viktigt att vi driver ditt företag vidare med din personal. Du ska fortsätta gå på stan med huvudet högt, även efter försäljningen. Och vi vill ta med oss det renommé du byggt upp.

Är ditt företag lönsamt, välskött och med fina framtidsutsikter? I så fall, om vi är framtidspartnern du skulle vilja veta mer om, så börjar resan här.

Enkel process

1 + 1 = 3
Om man gör rätt!

Förutsättningen för detta scenario är att vi alla gör ett professionellt och långsiktigt jobb. Därför kommer du bara att arbeta med erfarna människor som har gjort den här resan förut.

Erfarenhet märks i att vi fokuserar på rätt saker och har den rätta kompetensen för varje steg vi tar.

Vart är vi på väg?

Vill du växa?

Vilket är det bästa sättet att få ditt företag att växa? Vi hjälper till med expansion – antingen organisk, genom produktutveckling eller genom förvärv. Vi stöttar bolaget att bygga ut organisationen genom strategiska rekryteringar. Vi etablerar gemensamma visioner och konkret planering för att nå dit.

Pamir har även stor erfarenhet av internationalisering och vår framgång beror dels på vår breda erfarenhet från internationella marknader, dels på ett väl utvecklat nätverk av lokala experter som känner sina marknader väl.

Vi köper företag.
Men inte vilka som helst.

Om ditt företag är ett sådant vi letar efter och om vi är framtidspartnern du skulle vilja veta mer om så börjar resan här.